Puheterapeutti

Erityisosaamiseni ja mielenkiinnon kohteeni puheterapiatyössä painottuvat lasten epäselvän puheen ja äännevirheiden kuntouttamiseen. Puhemotoriikan haasteiden lisäksi minulla on kokemusta myös puheen ymmärtämisen, lukitaitojen ja syömistaitojen kuntoutuksesta sekä kommunikointikansion käytöstä.

Valmistuin puheterapeutiksi 2014 Oulun yliopistosta. Puheterapeutin tehtävissä olen toiminut vuodesta 2015 alkaen.

Koulutustaustaa:

Filosofian maisteri, Oulun yliopisto 2014

Pidempiä koulutuskokonaisuuksia:

Oral Placement Therapy (OPT)
– OPT 1, 2, sekä Apraxia

PROMT

Lyhyempiä koulutuksia olen käynyt mm. kielijänteen arvioinnin, kuvakommunikoinnin, suun alueen motoriikan ja puheen ymmärtämisen osa-alueilta