blog

Puheterapia

Puheterapiakäynnit toteutetaan toimitilattomana koti-/päiväkoti-/koulukäynteinä. Kuntoutus toteutuu aina yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Kuntoutumisennusteen kannalta on tärkeää, että asiakas on motivoitunut ja osallistuu yhdessä lähihenkilöidensä kanssa puheterapian toteuttamiseen. Puheterapiajakson alussa laaditaan yhdessä kuntoutujan ja hänen huoltajan kanssa yksilöterapiasuunnitelma sekä jakson tavoitteet. Arjessa tapahtuva harjoittelu tukee kuntoutumisen edistymistä. Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksajana toimii Kela. […]

Read More