Koulutukseni

2023 Puheen ymmärtämisen kuntotutus lapsilla ja nuorilla – webinaari 2022 Oppimisvaikeudet – Kuntouta käytännönläheisesti Yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -verkkokurssi Selektive Mutism – Evidence-Based Practices Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille 2021 Lukikuntoutus puheterapeuteille, Hoitava Hengitys HB -ohjaajakoulutus 2020 AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät Kuvakommunikaation ABC PRT […]

Read More

Contact

Tällä hetkellä asiakaspaikkani ovat täynnä. Vuoden aikana vapautuu tavallisesti muutamia asiakaspaikkoja. Vapautuville paikoille otan ensisijaisesti lähialueen asiakkaita, jotka sopivat erityisosaamiseeni. Eli lapsia ja nuoria, joilla kielelliset haasteet painottuvat puheen tuottoon tai lukitaitoihin. Asiakaskyselyasioissa voit ottaa minuun yhteyttä mieluiten alla olevalla lomakkeella.   Täytä lomake   Muissa asioissa voit olla minuun yhteydessä sähköpostilla tai tekstiviestillä. Puhelimeni […]

Read More

Puheterapeutti

Olen valmistunut puheterapeutiksi 2014 (Filosofian maisteri, Oulun yliopisto 2014). Puheterapeutin työssä olen toiminut vuodesta 2015 alkaen. Tällä hetkellä työskentelen yksityisenä puheterapeuttina Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien asiakkaiden parissa. Eniten minulla on kokemusta kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamisesta. Erityisosaamiseni ja mielenkiinnon kohteeni puheterapiatyössä painottuvat puheen tuoton ja puhemotoriikan haasteisiin sekä lukitaidon ja oppimisvaikeuksien tukemiseen. Ammattiosaamistani pidän yllä […]

Read More

Puheterapia

Puheterapiakäynnit toteutetaan toimitilattomana koti-/päiväkoti-/koulukäynteinä. Kuntoutus toteutuu aina yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Kuntoutumisennusteen kannalta on tärkeää, että asiakas on motivoitunut ja osallistuu yhdessä lähihenkilöidensä kanssa puheterapian toteuttamiseen. Puheterapiajakson alussa laaditaan yhdessä kuntoutujan ja hänen huoltajan kanssa yksilöterapiasuunnitelma sekä jakson tavoitteet. Arjessa tapahtuva harjoittelu tukee kuntoutumisen edistymistä. Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksajana toimii Kela. […]

Read More